Protalentis

Történet

A 2008-ban megalakult SZTE Tehetségpont célja a Szegedi Tudományegyetemen 
működő tehetséggondozó programok összefogása, a tehetséges hallgatók felkutatása és támogatása.

A Csermely Péter biokémikus professzor által vezetett Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
kezdeményezésére kialakult, ma már több mint 450 tehetségpontot tömörítő országos, sőt 
határon is átnyúló hálózat tagjaként az SZTE Tehetségpont számos anyagi és más lehetőséget 
tud adni a hallgatóknak. A szervezet által összefogott ösztöndíjak és alapítványok között 
találjuk a Pro TalentisUniversitatis Alapítványt is, amely célzatosan igyekszik 
megsokszorozni a szervezet forrásait.

A 2006-ban megalakult Szegedi Tehetséggondozó Tanács a legfőbb döntéshozó szerv, amely 
irányelveket, célokat fogalmaz meg, a Tehetségpont pedig végrehajtja azokat. A tanács elnöke
Badó Attila jogászprofesszor, tagjai között találjuk Telegdy Gergelyt, Lékó Péter nemzetközi 
sakknagymestert, Balogh Elemér alkotmánybírót, Hatvani László professzort, Szalay István 
főiskolai tanárt, egykori polgármestert, Sófi Józsefet, az SZTE Sófi József a Szegedi 
Tehetségekért Alapítvány létrehozóját és Járai Zsigmondot, a Magyar Nemzeti Bank 
Felügyelő Bizottságának elnökét, korábbi jegybankelnököt.