Protalentis

tevékenység

Mit teszünk a tehetségekért? 

Az SZTE Tehetségpont részeként működő Pro TalentisUniversitatis Alapítvány célja a kiemelkedő képességgel rendelkező tehetségek

  • felismerése,
  • gondozása,
  • felkarolása,
  • számukra tehetségük kibontakoztatását biztosító kezdeményezések, rendezvények, szolgáltatások nyújtás

A hallgatói ösztöndíjak mellett a Pro TalentisUniversitatis Alapítvány az oktatás folyamatos megújításával, színvonalának emelésével, nyelvtanulási lehetőségek biztosításával támogatja a tehetséges fiatalokat.

Az Alapítvány kiemelkedő fontosságúnak tartja a tehetséges hallgatók továbbképzését és személyes, illetve szakmai kompetenciáinak fejlesztését, így többek között támogatni kívánja az új tudományos eredmények publikálását, a nemzetközi tudományos élet áramába való bekapcsolását és realizálását, s azon törekvéseket, amelyek nemzetközi szinten is  új tudományos eredményekre vezethetnek és segítik a hazai kutatók eredményeinek elismerését, illetve megvalósítását.